ליד אבל

תכנית המתאר המחוזית למחוז הצפון (תמ”מ/9/2) מאמצת את ההגדרות התכנוניות של תכניות המתאר הארציות ומגדירה את האזור כ”שמורת טבע”. כלל הוראות אלה אמנם מקשות על הליכים תכנוניים להסדרת הבניה לצרכי מגורים בלבד, אך לאור תקדימים ממקומות שונים ניתן לבחון את האפשרות להסדיר את המקום כחווה חקלאית שלבעלי המקום הזכות להתגורר בה.

Building a City Guide website with JReviews – Part 5: Creating Fields

In this video we’ll start creating Custom Field Groups and Custom Fields. We’ll only create two Listing Field Groups (Location, Contacts) and one Review Field Group (Review) that are initially required for all our city guide categories. In later videos we’ll create additional custom fields for specific categories and listing types.