תכנית המתאר המחוזית למחוז הצפון (תמ”מ/9/2) מאמצת את ההגדרות התכנוניות של תכניות המתאר הארציות ומגדירה את האזור כ”שמורת טבע”. כלל הוראות אלה אמנם מקשות על הליכים תכנוניים להסדרת הבניה לצרכי מגורים בלבד, אך לאור תקדימים ממקומות שונים ניתן לבחון את האפשרות להסדיר את המקום כחווה חקלאית שלבעלי המקום הזכות להתגורר בה.

בשנת 2007 הגישה המועצה המקומית בסמת טבעון בקשה מקיפה לתיקון תחום השיפוט שלה במספר רב של מוקדים, ביניהם שטח החווה החקלאית חואליד חליף. על מנת לדון בבקשה מונתה ועדה בראשותו של פרופ’ ערן רזין אשר הגישה את המלצותיה בחודש נובמבר 2010. הבקשה נתקלה בהתנגדותם של מנהל התכנון ושל המועצה האזורית עמק יזרעאל, בשל העדר רצף גיאוגרפי בין המתחם למועצה מקומית בסמת טבעון, ובטענה שהפתרון המתאים הוא העתקת המגורים של תושבי החווה לתוך המרקם הבנוי של בוסמת טבעון, או לכל היותר במתחם מגורים חדש צמוד דופן אליה. הדו”ח המסכם של הוועדה קובע שלדעת מינהל התכנון אין זה נכון לצרף את שטח החווה לתחום בסמת טבעון בגלל עלויות הפיתוח הצפויות והפגיעה בנוף שהעשויה להיגרם עקב כך. על אף זאת, המועצה המקומית בסמת טבעון והמועצה האזורית עמק יזרעאל הסכימו לפעול יחד על מנת להכין תכנית מפורטת להסדרת מעמדו של המתחם של משפחת חואלד כחווה חקלאית-תיירותית בתחום שיפוטה של עמק יזרעאל. דיירי החווה ראו בהצעה זו פתרון תכנוני סביר ומקובל, אך למרות ההבטחה בחסות ועדת רזין הפתרון שנבחן לעומק, לא קודם והמצב נשאר כפי שהיה.